Belastingontwijking via ISDS is zoveelste probleem met TTIP

Het lek voor belastingontwijking dat in TTIP en andere handelsverdragen blijkt te zitten, is de zoveelste ramp in een rampzalig dossier. Dat stelt de SP, naar aanleiding van een rapport van het Transnational Institute (TNI) en Global Justice Now dat gisteren verscheen. Weliswaar maken landen in handelsverdragen expliciete voorbehouden over belastingkwesties, maar bedrijven blijken toch kans te zien om arbitragezaken aan te spannen, en zelfs te winnen.

SP-Europarlementarier Anne-Marie Mineur is verontwaardigd over de zaak: "Dit is weer een heel nieuwe manier om belasting te ontwijken. Wij hebben al grote moeite met het arbitragesysteem ISDS dat in veel van dit soort verdragen gebruikt wordt, omdat het buitenlandse bedrijven een voorkeursbehandeling geeft boven binnenlandse bedrijven en werknemers. Nu blijkt dat dit systeem buitenlandse investeerders ook op andere manieren hun verantwoordelijkheid laat ontlopen. Ze maken wel gebruik van de wegen en voorzieningen die met belastinggeld worden aangelegd en van werknemers die met belastinggeld worden opgeleid, maar ze weigeren om zelf wat terug te doen. Ik vind dat onacceptabel."

Mineur heeft vragen gesteld aan de Europese Commissie. De Commissie onderhandelt op dit moment met diverse landen over vrijhandelsverdragen met het arbitragesysteem ISDS of een variant daarop. Mineur: "Als het blijkbaar niet mogelijk is om voorbehoud te maken voor belastingkwesties middels een zogeheten `carve-out", dan moet de Commissie toch nog maar eens nadenken of we ueberhaupt wel met dit systeem willen werken. Wat mij betreft is dit het zoveelste bewijs dat ISDS een onrechtvaardig en verkeerd systeem is en dat geldt ook voor de handelsverdragen waar het deel van uitmaakt. We kunnen er beter vandaag dan morgen mee stoppen."