Afspraken voorkomen files door politiecontroles


Afspraken voorkomen files door politiecontroles

Laatste update:
15-02-2016 | 16:07

Nederland - De politie en Rijkswaterstaat dringen samen zoveel mogelijk files terug die worden veroorzaakt door politiecontroles. Met de komst van de nationale politie zijn de controles op de snelwegen echter niet meer uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Landelijke Eenheid, maar van
alle elf eenheden. Daarom is het `flitsprotocol' onlangs aangescherpt.

Het vernieuwde protocol richt zich op snelheidscontroles en ANPR-controles. Voor wat betreft de snelheidscontroles is de afspraak dat ze op dusdanige tijdstippen en locaties langs de snelwegen worden uitgevoerd dat er geen nadelig effect op de verkeersdoorstroming te verwachten is. Als een
file ontstaat of het oplossen ervan wordt belemmerd, wordt de politiecontroleur verzocht de snelheidscontrole af te breken.Verkeersveiligheid vooropTweede onderdeel van de nieuwe afspraken betreft de zogeheten ANPR-controles. Dit zijn mobiele controles met automatische kentekenplaat herkenning (ANPR-controles). Deze controles zijn er bijvoorbeeld op gericht om criminelen op te sporen of om voertuigen te vinden die betrokken waren bij
strafbare feiten. Ook bij dit soort controles wordt zoveel mogelijk gekeken naar het voorkomen van nadelige effecten op de verkeersdoorstroming. De politie maakt een afweging tussen het belang van de controle en de verkeersdoorstroming. Verkeersveiligheid staat altijd voorop.De controles worden door de meldkamer van de politie vooraf, via een speciaal telefoonnummer, aangemeld bij de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat. De verkeerscentrale laat direct weten wat de doorstroming op de snelweg op dat moment is. Zo kan de politie de controle daarop afstemmen.
Vervolgens monitort de verkeerscentrale de controleacties. Als de verkeerscentrale het vermoeden heeft dat de controle een file veroorzaakt, kan een weginspecteur worden gevraagd de situatie ter plaatse te schouwen. Als deze inderdaad constateert dat de snelheidscontrole de aanleiding is voor
de file, wordt de politiecontroleur verzocht de controle af te breken.