16 februari 2016 Crowdfunding voor zonnepanelen: leen een klein bedr..


Investeer in zonnepanelen op daken gemeentehuis en gemeentewerf

Wie voor 5 jaar een klein bedrag uitleent aan gemeente Neder-Betuwe voor de aanschaf van zonnepanelen op de daken van het gemeentehuis en de gemeentewerf, die ontvangt een rente van 4% per jaar. Gemeente Neder-Betuwe wil via crowdfunding EUR 12.500,-- ophalen onder de inwoners en andere
belangstellenden voor dit duurzaamheidsproject. De inleg per persoon is minimaal EUR 50,-- en maximaal EUR 250,--. Aflossing van de lening vindt per kwartaal plaats op basis van annuiteiten. Vanaf vrijdag 19 februari kunnen inwoners zich aanmelden via de gemeentelijke website. Daar is ook
meer informatie te vinden. Bellen kan ook naar Jan Willem Zwang via telefoonnummer 085 - 040 2585.

Van alle gemeenten in Nederland heeft Neder-Betuwe de meeste projecten op het gebied van zonnepanelen gecrowdfund en werkt - net als bij deze actie - hiervoor samen met het crowdfundingplatform van Stichting Greencrowd.

Wat is crowdfunding?

Bij crowdfunding (crowd is het Engelse woord voor mensenmassa, menigte) kunnen personen of groepen - als particulier of als ondernemer - met een kleiner of groter bedrag investeren in een project waar zij affiniteit mee hebben. De vaak kleine bedragen die uitgeleend worden, leveren bij elkaar
het kapitaal op om een project te verwezenlijken. In dit geval dus zonnepanelen. Bij crowdfunding spreken de investeerder en de `geldschieter' met elkaar af hoe lang de looptijd van de lening is, wat de aflossingsvoorwaarden zijn en hoeveel rente de investeerder ontvangt.