Gemeentebreed veiligheidsonderzoek


16 februari 2016

De komende twee maanden voert I&O Research in opdracht van de gemeente Hardenberg een veiligheidsonderzoek uit onder een geselecteerde groep inwoners van de gemeente.

Diverse organisaties zetten zich samen met de gemeente dagelijks in voor de veiligheid van inwoners. Om de veiligheidsplannen van de gemeente goed af te stemmen op wat er leeft onder inwoners, is het voor de veiligheidspartners belangrijk om te weten wat de wensen en ervaringen van inwoners
zijn op het gebied van veiligheid. Daarom wordt de komende twee maanden een gemeentebreed veiligheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek vormen belangrijke bouwstenen voor de veiligheidsplannen voor de komende jaren.

In het onderzoek komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals de leefbaarheid en overlast in de buurt, het functioneren van politie en gemeente, onveiligheidsgevoelens en criminaliteit. Ook zaken als brandveiligheid, veiligheid tijdens de jaarwisseling en de beleving van veiligheid rond
(tijdelijke) opvanglocaties voor vluchtelingen komen in het onderzoek aan de orde.

Om een representatief beeld te krijgen, is een steekproef getrokken uit alle inwoners van 15 jaar en ouder. In totaal 2.000 inwoners zijn geselecteerd. Zij ontvangen eind deze week een brief met de vraag om mee te doen aan het onderzoek. In de brief staat een inlogcode waarmee de vragenlijst
online ingevuld kan worden. Om ervoor te zorgen dat de resultaten een goede afspiegeling van de samenleving zijn, is het nodig dat zoveel mogelijk geselecteerde mensen de vragenlijst invullen. Inwoners die geen brief ontvangen, zijn niet geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek.