Ouderbijdrage Jeugdhulp afgeschaft


16 februari 2016

Staatssecretaris Van Rijn heeft in november 2015 laten weten dat de ouderbijdrage met ingang van 1 januari 2016 opgeheven is. Dit betekent dat ouders geen bijdrage meer hoeven te betalen voor de hulp voor hun kinderen buitenshuis die via de gemeente wordt geleverd. De gemeente Hardenberg heeft deze
bijdrage niet geind. Hebt u toch een ouderbijdrage betaald? Dan kunt u deze bijdrage terugvragen bij het Samen Doen team van de gemeente.

In een klein aantal gevallen is de ouderbijdrage wel betaald. Het gaat dan om mensen die zijn verhuisd naar Hardenberg en waarbij de vorige gemeente wel ouderbijdrage heeft geind of om kinderen of jongeren die onder het overgangsrecht vielen. De gemeente zal deze ouderbijdrage terug betalen.

Vanwege privacyredenen hebben we niet van alle ouders die hiervoor in aanmerking komen de gegevens. Hebt u het afgelopen jaar een ouderbijdrage voor Jeugdhulp betaald? Neem dan contact op met het Samen Doen team via telefoonnummer 14 0523 of samendoen@hardenberg.nl. We zullen dan zorgen dat u
de bijdrage terug krijgt. Dit geldt alleen voor de ouderbijdrage die werd gevraagd voor Jeugdhulp. De eigen bijdrage voor de Wmo blijft wel bestaan.