De gemeentelijke belastingaanslagen komen er weer aan


16 februari 2016

Eind februari worden de gemeentelijke belastingaanslagen verstuurd. U ontvangt dan het aanslag- en beschikkingsbiljet voor de gemeentelijke belastingen over het jaar 2016. Als u zich hebt aangemeld voor MijnOverheid, ontvangt u de aanslagen uitsluitend digitaal.

Op zaterdag 27 februari 2016 worden de aanslagen voor onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en Bedrijven Investeringszone bezorgd. Op het aanslagbiljet wordt ook de nieuwe WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand, perceel grond of andere onroerende
zaak bekendgemaakt. De WOZ-waarde bepaalt onder meer de hoogte van de aanslag OZB. De nieuwe WOZ-waarde is bepaald naar de peildatum 1 januari 2015.

Wie betaalt wat?
Alle huishoudens en bedrijven in de gemeente betalen gemeentelijke belastingen. Iedereen die eigenaar is van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of een stuk grond) betaalt daarover OZB. Dit geldt ook voor gebruikers van onroerende zaken die niet als woning gebruikt
worden. Huurders van woningen betalen geen OZB aan de gemeente. Zij ontvangen wel een WOZ-beschikking omdat de WOZ-waarde van invloed kan zijn op de maximaal redelijke huurprijs voor huurwoningen. Rioolheffing en afvalstoffenheffing worden opgelegd aan de gebruikers van woningen. Gebruikers
van bedrijfspanden kunnen ook worden aangeslagen voor rioolheffing. Als u een of meerdere honden hebt, betaalt u hondenbelasting. Gebruikers of eigenaren (bij leegstand) van bedrijfs-/ winkelpanden in het centrum van Hardenberg en Dedemsvaart betalen jaarlijks een belasting voor de Bedrijven
Investeringszone. De opbrengst van deze belasting wordt gebruikt voor investeringen in het centrumgebied.

Ontvang u post van de gemeente al digitaal?
Hebt u zich aangemeld voor MijnOverheid en aangegeven dat u post van de gemeente digitaal wilt ontvangen? Dan ontvangt u de gemeentelijke belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen uitsluitend digitaal in de Berichtenbox van MijnOverheid en dus niet meer op papier met de post. Met ingang van dit
jaar kunt ook het taxatieverslag van uw woning via MijnOverheid inzien. Hebt u zich dus nog niet aangemeld voor MijnOverheid? Doe dit dan alsnog door uw account te activeren met uw DigiD op mijn.overheid.nl. De optie om post van de gemeente Hardenberg digitaal te ontvangen wordt na uw
aanmelding standaard aangezet. Als u zich voor 25 februari 2016 aanmeldt voor MijnOverheid, ontvangt u de belastingaanslagen en WOZ beschikkingen die eind februari worden verzonden digitaal. Later aanmelden kan ook, u ontvangt de aanslagen dan per post, maar u kunt wel direct profiteren van de
voordelen van MijnOverheid en bijvoorbeeld uw taxatieverslag inzien.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de gemeentelijke belastingen? U vindt uitgebreid informatie op www.hardenberg.nl/belastingen. Volgende week leest u op een themapagina in deze krant meer over de gemeentelijke belastingen.