Doet u mee aan het rondetafelgesprek over openbaar groen op 10 maart?


* 16 februari 2016

De rekenkamercommissie nodigt u van harte uit om deel te nemen aan het rondetafelgesprek met raadsleden en experts.

De RKC heeft het onderzoek naar de ontwikkeling van openbaar groen in de Haarlem afgerond. De RKC constateert dat oog voor groen als bijdrage aan de kwaliteit van wonen, werken en leven in Haarlem noodzakelijk is, evenals voor het ontwikkelen van een toekomstbestendige en klimaatbestendige
stad. De RKC wil de resultaten van het onderzoek bespreken met alle betrokkenen en hiermee stimuleren dat de bevindingen actief worden gedeeld en wil tevens de gelegenheid bieden om van elkaar te leren.

Het programma van die avond is als volgt:
17.30 uur Inloop met koffie/thee en broodjes
17.40 uur Opening en welkom door Frans Smit, voorzitter RKC
17.50 uur Toelichting op de conclusies door Jesse Popma van Onderzoeker bij Polyground
18.10 uur Toelichting op de aanbevelingen door Marlies de Vries namens de RKC
18.30 uur Discussie over conclusies en aanbevelingen
19.00 uur Afronding en afsluiting

De conclusies en aanbevelingen van de RKC zijn samengevat in de bestuurlijke nota `Meer waarde met groen'. U vindt de nota en het integrale onderzoeksrapport op de webpagina van de RKC.

Wij ontvangen graag een opgave van uw deelname aan de bijeenkomst voor 3 maart via rekenkamercommissie@haarlem.nl. U ontvangt geen bevestiging. Als u zich heeft opgegeven gaan we er van uit dat u komt.