FWG VVT


16 februari 2016
Vereniging

FWG VVT

Werkt u in de VVT, dan is er nieuws over FWG!

Met ingang van 1 januari 2016. Is voor de VVT een nieuw FWG systeem ingevoerd. Dit systeem borduurt voort op FWG 3.0 maar heeft een eenvoudigere weging. Voor het onderscheid tussen FWG 50 en 55 wordt gebruik gemaakt van niveau-onderscheidende elementen. Als deze in de functiebeschrijving
opgenomen zijn, is duidelijk welke weging eruit komt.

FWG VVT wordt gebruikt bij de nieuwe FWG procedures. Als u al in 2015 begonnen bent met bijvoorbeeld een herwaarderingsprocedure, dan wordt FWG 3.0 nog gebruikt. Voor meer informatie, klik hier.

Wilt u meer weten of zoekt u ondersteuning bij het opnieuw beschrijven en waarderen van uw functie neem dan contact op met de NVLF.