Onderhoud bospercelen Gieten uitgesteld


Het onderhoud aan de bospercelen tussen de woonwijken Noord-es en Noord-akkers en de N33 - N34 te Gieten wordt uitgesteld.

Uitstel van het werk

De gemeente heeft besloten om het werk in de bospercelen te Gieten uit te stellen tot na het broedseizoen. Door de vele neerslag is de bodem in het bos helemaal verzadigd met vocht. Wanneer het bosonderhoud nu wordt uitgevoerd zal dit de bodem veel schade toebrengen. Daarnaast wordt het een
grote smeerboel rondom het werk.

Planning

De werkzaamheden worden nu in de periode van 15 juli tot 1 november 2016 uitgevoerd. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de aannemer in overleg met de gemeente een geschikt moment kiezen. Na de start van het werk zal de uitvoering ca. 2 weken in beslag nemen.

Op dit moment is nog niet vastgelegd wanneer de aannemer van start gaat in het bos. Als de nieuwe startdatum bekend is, zullen wij u hierover informeren.

Vragen?

Voor vragen over deze aankondiging kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Aa en Hunze via telefoonnummer 14 0592.