Werkboekje voor kinderen over de werken van barmhartigheid


Werkboekje voor kinderen over de werken van barmhartigheid 16-2-2016

[IMG]

Een uitgave van 'Kinderen bidden voor Kinderen'

Stichting `Kinderen bidden voor Kinderen' heeft een werkboekje voor kinderen gemaakt over de lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid. Dit boekje bevat uitleg over deze werken, voorbeelden van hoe kinderen deze werken van barmhartigheid in praktijk kunnen brengen en kleurplaten
van Samuel Advies.

In de rubriek `Impulsen' van de website www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl is het werkboekje te vinden.

* Download het werkboekje

Op de website van `Kinderen bidden voor Kinderen' zijn hieraan nog toegevoegd het verhaal van Mgr. Mutsaerts over `De verloren zoon' en een YouTube filmpje over `De barmhartige Samaritaan'.

* Naar de website www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl