Raadsleden bezoeken buurthuizen


Raadsleden bezoeken buurthuizen

Op woensdag 10 februari hebben diverse raadsleden, met vertegenwoordiging vanuit alle fracties, een bezoek gebracht aan de buurthuizen De Kooistee en De Oude Woelhoek. Het bezoek dat was gearrangeerd door de werkgroep Raadscommunicatie had als doel om kennis te maken met de dagelijkse praktijk
van de buurthuizen.

Het bezoek van de raadsleden aan de buurthuizen is wenselijk om als raad voor de nabije toekomst een weging te kunnen maken voor de inzet van buurthuizen in de veranderende samenleving. Buurthuizen zijn van oudsher een middel om ontmoeting tussen inwoners vorm te geven en dragen vanuit die
optiek bij aan de gemeenschapsvorming in de samenleving. Onder de raadsleden leeft de vraag of het klassieke middel van een buurthuis nog wel past in deze tijd en wellicht vraagt om vernieuwing en verandering om ontmoeting tussen inwoners te stimuleren. Door de twee werkbezoeken hebben de
raadsleden hun beelden van de buurthuizen kunnen toetsen en zijn ze meer in staat om over de waarde van de buurthuizen voor de samenleving een mening te vormen.Het bezoek aan buurthuis De Kooistee stond met name in het teken van presentaties van de gebruikers van het pand en uit een rondleiding in het gebouw. In De Oude Woelhoek zijn de Raadsleden dieper ingegaan op de waarde van het buurthuis voor een gemeenschap en ook hier hebben zij een
rondleiding gehad. In informele sfeer hebben de aanwezige raadsleden met bestuursleden, vrijwilligers, activiteitenleiders en met professionals van gedachten kunnen wisselen. Peter Schop, plv. voorzitter van de werkgroep Raadscommunicatie, noemde het bezoek waardevol. "Voor Raadsleden is het
belangrijk om ook de dagelijkse praktijk te kennen. De werkgroep Raadscommunicatie heeft de wens om meer van deze werkbezoeken te organiseren. De werkbezoeken helpen ons om goede beslissingen te kunnen nemen."