Inwoners Neder-Betuwe uitgenodigd voor crowdfunding zonnepanelen; re..


Wie voor 5 jaar een klein bedrag uitleent aan gemeente Neder-Betuwe voor de aanschaf van zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis, die ontvangt een rente van 4% per jaar. Gemeente Neder-Betuwe wil via crowdfunding EUR 12.500,-- ophalen onder de inwoners en andere belangstellenden voor dit
duurzaamheidsproject. De inleg per persoon is minimaal EUR 50,-- en maximaal EUR 250,--. Aflossing van de lening vindt per kwartaal plaats op basis van annuiteiten. Vanaf vrijdag 19 februari kunnen belangstellenden zich elders op deze site aanmelden. Daar is ook meer informatie te vinden.
Bellen kan ook: naar Jan Willem Zwang via telefoonnummer 085 - 040 2585.

Wethouder Herman Gerritsen: "Duurzaamheid staat hoog in ons vaandel. Er liggen al zonnepanelen op twee brandweerkazernes, drie basisscholen, drie sporthallen en ook op een deel van het gemeentehuisdak waar nog meer ruimte is. Op termijn volgt nog het dak van de gemeentewerf. We hebben
subsidie gevraagd en gekregen van provincie en rijksoverheid; het laatste deel willen we verwerven via crowdfunding en dan is de puzzel rond. Ik hoop en verwacht dat veel inwoners met dit prachtige duurzaamheidsproject mee doen. Het levert ze een hoog rendement."

Van alle gemeenten in Nederland heeft Neder-Betuwe de meeste projecten op het gebied van zonnepanelen gecrowdfund. Hiervoor werkt de gemeente steeds samen met het crowdfundingplatform van Stichting Greencrowd.

Crowdfunding

Bij crowdfunding (crowd is het Engelse woord voor mensenmasa, menigte) kunnen personen of groepen - als particulier of als ondernemer - met een kleiner of groter bedrag investeren in een project waar zij affiniteit mee hebben. De vaak kleine bedragen die uitgeleend worden, leveren bij elkaar
het kapitaal op om een project te verwezenlijken. In dit geval dus zonnepanelen. Bij crowdfunding spreken de investeerder en de `geldschieter' met elkaar af hoe lang de looptijd van de lening is, wat de aflossingsvoorwaarden zijn en hoeveel rente de investeerder ontvangt.