Doet u mee aan het onderzoek Noordwestkant Amsterdam?


* 16 februari 2016

De gemeente Haarlem doet mee aan het onderzoek Noordwestkant Amsterdam (NowA ). In dit onderzoek wordt gezocht naar oplossingen op de korte en lange termijn om de doorstroming op en rond de A9 te verbeteren. Hierdoor wordt de economische concurrentiepositie van het corridorgebied
Alkmaar-Haarlemmermeer versterkt.

Wilt u meer informatie, meepraten, meedenken of meewerken aan het project? Kijk dan op www.mirtnowa.nl

NowA wordt uitgevoerd binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), volgens de Meer Bereiken aanpak. Een groot netwerk van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen werken mee aan het onderzoek.