Vernieuwing Duivendansweg in Wezep - gemeente Oldebroek


Aan de Duivendansweg in Wezep staan, vanaf de Voskuilerdijk gezien, 237 beuken met een erg slechte conditie.

De bomen zijn een gevaar voor weggebruikers. Daarom kapt de gemeente in maart de zieke bomen. Het wegdek wordt vervangen omdat deze van slechte kwaliteit is. In het najaar plant de gemeente nieuwe bomen.

Wat gaat er gebeuren?

In maart worden de bomen gekapt. In de zomer wordt de weg aangepakt. De fundering van de weg wordt verstevigd en we vervangen de klinkers door asfalt en beton. In het najaar planten we nieuwe bomen.

"De Duivendansweg heeft een landschappelijk karakter, dat brengen we graag terug", aldus wethouder Lydia Groot. Omdat de groeiruimte in de bermen beperkt is, planten we minder bomen terug. Door minder bomen te planten kunnen de nieuwe bomen zich beter ontwikkelen en voorkomen we dat ze op den
duur ziek worden, zoals nu het geval is. Er worden 'Koningslindes' geplant en deze geven de Duivendansweg zijn landschappelijk karakter.

Omwonenden en verenigingen

Over de vernieuwing van de Duivendansweg gaan we in gesprek met omwonenden en verenigingen. We betrekken omwonenden, Stichting IJsselvliedt, milieuvereniging Groentje, de dorpsgroep Wezep en Hattemerbroek en bijenvereniging "Wezep en Omstreken" bij de plannen voor de vernieuwing van de
Duivendansweg.

Op maandagavond 22 februari om 19.30 uur is er in het dorpshuis in Wezep een bijeenkomst waarvoor al deze genoemde betrokkenen zijn uitgenodigd.