Tegemoetkoming premie zorgverzekering 2016 - gemeente Heerde


Voor chronisch zieken en gehandicapten geeft de gemeente Heerde een tegemoetkoming van EUR 240 in de premie van de zorgverzekering.

Om de tegemoetkoming te kunnen krijgen mag het gezamenlijk inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm zijn. Daarbij maakt het niet uit waar u verzekerd bent. De gemeente heeft deze tegemoetkoming voor het eerst over 2015 verstrekt, na de afschaffing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken
en gehandicapten en de Regeling Compensatie Eigen Risico.

Vorig jaar een toekenning ontvangen?

Heeft u vorig jaar een tegemoetkoming ontvangen? Dan hoeft u in eerste instantie niets te doen. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een ambtshalve toekenning. De bedoeling is dat u in april de betaling over dit jaar ontvangt.

Nog geen aanvraag ingediend?

Hoort u wel bij de doelgroep, maar heeft u nog geen aanvraag ingediend? U kunt het aanvraagformulier downloaden. U kunt het formulier ook afhalen of opvragen bij de gemeente. Om de tegemoetkoming aan te vragen heeft de gemeente het volgende van u nodig:

* een bewijsstuk waaruit blijkt dat u chronisch ziek of gehandicapt bent;
* een bewijsstuk van uw gezamenlijk netto inkomen (peildatum januari 2016).

De meest voorkomende inkomensgrenzen per maand vindt u in het bijgaande overzicht.

Inkomensgrenzen tot pensioengerechtigde leeftijd exclusief vakantie-uitkering

+-----------------------------------------+
|Leefeenheid: |Inkomensgrens 120%:|
|---------------------+-------------------|
|Alleenstaande (ouder)|EUR 1.108,88 |
|---------------------+-------------------|
|Gehuwd | EUR 1.584,11 |
+-----------------------------------------+

Inkomensgrenzen vanaf pensioengerechtigde leeftijd exclusief vakantie-uitkering

+-----------------------------------------+
|Leefeenheid: |Inkomensgrens 120%:|
|---------------------+-------------------|
|Alleenstaande (ouder)|EUR 1.245,87 |
|---------------------+-------------------|
|Gehuwd |EUR 1.701,97 |
+-----------------------------------------+