Raadsinformatiebijeenkomst sociale domein


Op dinsdag 1 maart om 18.30 uur wordt in het gemeentehuis van Rozendaal een zogenoemde raadsinformatiebijeenkomst over het sociale domein gehouden. Raads- en commissieleden worden dan door de wethouders geinformeerd over actuele zaken die in het sociale domein spelen. Deze avond staat de
opvang van asielzoekers met een verblijfsvergunning (de zogenoemde statushouders) en een notitie over het vluchtelingenbeleid in Rozendaal centraal.
De bijeenkomst is voor belangstellenden vrij toegankelijk.


Reageer op dit artikel Laatst gewijzigd: 16 februari 2016