De eerste vluchtelingen komen naar Leusden


Op woensdag 17 februari komen de eerste 50 vluchtelingen naar de noodopvang in de SBBO. De volgende groepen worden later in februari verwacht. Er komen maximaal 400 mensen in de noodopvang en de locatie blijft maximaal anderhalf jaar open. De totale groep vluchtelingen die straks in de SBBO
woont, wordt een afspiegeling van alle vluchtelingen die naar Nederland komen. Dit zijn vooral alleenreizenden en gezinnen uit Syrie. Ongeveer 10-15% van de groep zijn kinderen.

De basisschoolkinderen gaan 's ochtends naar een taalklas in het oude bestuursgebouwtje van Voila bij De Heerd. 's Middags doen ze mee aan het programma bij verschillende basisscholen. Voor de jongeren vanaf 12 jaar wordt gewerkt aan onderwijs in een Internationale Schakelklas in Amersfoort.
Als zij de taal spreken gaan zij naar het reguliere voortgezet onderwijs.

De vluchtelingen wachten in Leusden op de start van hun asielprocedure. Daarna stromen zij door naar een andere opvanglocatie en nemen nieuwe vluchtelingen hun plek in.

Er is een vrijwilligersstructuur opgezet om activiteiten voor de vluchtelingen te organiseren. Deze activiteiten helpen bij de integratie en kunnen de tijd van het wachten op de asielprocedure veraangenamen. Wil je ook helpen of kleding of spullen doneren? Kijk dan op de Facebookpagina
Gastvrij Leusden.

De noodopvang is telefonisch bereikbaar via 088 715 8150 of via e-mailadres leusden@coa.nl.