Coevorden werkt aan... goede buren


dinsdag 16 februari 2016

* [IMG]

Overgewaaid uit Amerika, daar een succes, en inmiddels ook in veel gemeenten in Nederland: Buurtbemiddeling. Margreet Teunissen is cooerdinator Buurtbemiddeling bij Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Ze vertelt met enthousiasme over het hoe en waarom van Buurtbemiddeling.

"Gemeenten, woningbouwcooeperaties, het maatschappelijk en opbouwwerk of andere instanties krijgen vaak klachten over burenoverlast", aldus Margreet. "Buren kunnen elkaar op allerlei manieren dwars zitten, maar zolang er geen strafbaar feit is gepleegd, kan de politie niet ingrijpen en blijven
de problemen bestaan. Soms lopen irritaties zelfs zo hoog op dat buren elkaar niet meer aankijken of niet meer met elkaar praten. Buurtbemiddeling kan dan helpen om een oplossing te vinden."

Weer met elkaar praten

Wie een beroep doet op Buurtbemiddeling kan rekenen op goed getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars. Zij proberen de ruziende buren weer met elkaar te laten praten om zo het probleem op te lossen. "De eerste melding komt bij mij binnen", vervolgt Margreet. "Dat kan via een instantie,
maar iemand kan ook rechtstreeks contact opnemen. Ik houd dan een intakegesprek en schakel twee buurtbemiddelaars in die vervolgens contact opnemen met de tweede partij om te polsen of zij ook open staan voor buurtbemiddeling. Als dat het geval is gaan zij met beide partijen in gesprek. Dat
gebeurt altijd op neutraal terrein."

Het doel van zo'n gesprek is om de partijen zelf oplossingen te laten bedenken voor hun probleem. "Die beklijven namelijk langer dan oplossingen die worden aangedragen", aldus Margreet. "Maar niet alleen het oplossen van een probleem staat centraal, we leren de buren ook hoe ze goed met elkaar
kunnen communiceren. Communicatie is altijd een belangrijke basis voor een goede verstandhouding."

Tips en adviezen

Als partijen geen bemiddeling willen, probeert Margreet ze toch wat tips en adviezen aan de hand te doen. "Het is zo belangrijk dat buren goed met elkaar overweg kunnen. Dat bevordert het leefgenot en de leefbaarheid. Niet alleen voor de betrokken partijen, maar voor de hele buurt. Als je er
vroeg bij bent en de onderliggende pijnpunten boven water haalt, heeft iedereen daar baat bij."

Met de partijen die hebben deelgenomen aan Buurtbemiddeling worden afspraken op papier gezet. "Na een maand of twee neem ik nog eens contact met ze op, om te vragen hoe het nu gaat. Eventueel kunnen we dan terugkomen op de afspraken die zijn gemaakt."

Op dit moment zijn er vier gemotiveerde vrijwilligers die zich inzetten voor Buurtbemiddeling. "We hebben nog meer vrijwilligers nodig, dus ik doe graag een oproep", lacht Margreet. "Als er mensen zijn die goed kunnen bemiddelen en het leuk vinden om zich voor een ander in te zetten, zijn ze
van harte welkom. Wij zorgen voor een basistraining en intervisie- en themabijeenkomsten."

Een goede buur

Een goede buur is beter dan een verre vriend. "Het klinkt als een cliche, maar het is wel waar. Je woont en leeft toch een stuk prettiger als je 's morgens de deur uit gaat en je buurman of buurvrouw gewoon goedemorgen kunt wensen in plaats van elkaar niet meer aan te kijken? Daarom is er
Buurtbemiddeling. Als je er samen even niet meer uit komt, komen wij de lucht klaren!"

Geef je op als vrijwiliger Buurtbemiddeling

Kun jij goed bemiddelen en vind je het leuk om je voor een ander in te zetten? Geef je dan op als vrijwilliger Buurtbemiddeling. De basistraining is op 14 en 15 maart. Ook na de training wordt je begeleid. Meningsverschillen kennen geen werktijd; daarom kun je als buurtbemiddelaar zowel
overdag als 's avonds ingezet worden. Beschikbaarheid is in overleg.

Voor meer informatie of om je aan te melden, kun je contact opnemen met Margreet Teunissen (cooerdinator Buurtbemiddeling) van Maatschappelijk Welzijn Coevorden via buurtbemiddeling@mwcoevorden.nl of telefoonnummer (085) 2735256. Buurtbemiddeling is een project van Maatschappelijk Welzijn
Coevorden, Domesta, Woonservice en de gemeente Coevorden.