Nieuwe namen voor nieuwe plekken


16/02/2016
Nijmegen is volop in ontwikkeling. Dat betekent dat nieuwe geulen, bruggen en buurten een naam krijgen. Zo krijgt in de Stadswaard de nieuwe nevengeul de naam 't Zeumke en de voetgangersbrug eroverheen 't Zeumplankje. In het Waalfront krijgt het gebied bij de haven de naam Waalhavenkwartier.
Ook ondersteunt het college van burgemeester en wethouders het initiatiefvoorstel van Stadspartij De Nijmeegse Fractie om prominente bevrijders te eren en de weg over De Oversteek Generaal James Gavinsingel te noemen.

In de Stadswaard (Ooyse Schependom) wordt het restant van een oude rivierloop opnieuw uitgegraven. Er ontstaat zo een nevengeul met een lengte van ongeveer 1,5 km. Om het gebied bij hogere waterstanden bereikbaar te houden wordt over deze nieuwe rivierarm een voetgangersbrug aangelegd. Een
bijzondere groep gebruikers van de Stadswaard, de kinderen van de buitenschoolse opvang Struin, heeft meegedacht over een geschikte naam voor de brug. In december 2015 hebben zij in totaal 44 suggesties voor namen ingestuurd. Daarvan is 't Zeumplankje het geworden. De rivierarm krijgt de naam
't Zeumke.

Waalhavenkwartier
In Nijmegen-Oud-West, het gebied direct ten zuiden van de Waal, wordt het Waalfront ontwikkeld. Na het project Handelskade en de buurt Batavia zal de aankomende jaren het tussenliggende gebied ontwikkeld en bebouwd worden. Voor het gebied bij de haven stelt het college van burgemeester en
wethouders voor om de buurtnaam `Waalhavenkwartier' vast te stellen. De straten krijgen namen die samenhangen met water en haven.

De wijkvereniging Ons Waterkwartier leverde de suggestie aan. Het middendeel van het Waalfront moet nog even wachten op een naam. De Werkgroep Straatnaamgeving wil graag aansluiten op de ontwikkelingen in het gebied en wil nog even kijken hoe deze uitpakken. Zo is nu nog niet bekend hoe het
verder zal gaan met het Honigcomplex.

Eerbetoon
Op 31 januari 2016 heeft de fractie van Stadspartij De Nijmeegse Fractie het initiatiefvoorstel `Een eerbetoon op de juiste plaats' ingediend om daarmee aan de weg over De Oversteek de naam Generaal James Gavinsingel toe te kennen en het dubbele viaduct aan de noordzijde van De Oversteek te
vernoemen naar de 82e Airbornedivisie . Hiermee brengt de gemeenteraad een eerbetoon aan prominente bevrijders van Nijmegen. Dit eerbetoon draagt bij aan het blijvend herdenken van de Tweede Wereldoorlog en de operatie Market Garden. De naamgeving gaat in op 5 mei 2016. Het college ondersteunt
dit initiatief.

De gemeenteraad besluit binnenkort over de verschillende naamgevingsvoorstellen van het college van burgemeester en wethouders.