Gemeente Nijmegen in gesprek met Acteon Thuiszorg over overname huis..


16/02/2016
Als thuiszorgorganisatie TSN failliet gaat, dan biedt Acteon Thuiszorg aan om de huishoudelijke hulp aan Nijmeegse Wmo-klanten snel over te nemen. De organisatie is bereid om TSN-medewerkers tegen de huidige arbeidsvoorwaarden over te nemen, tegen hetzelfde uurtarief voor de gemeente (en de
klant). Voor de gemeente Nijmegen staat de zorgcontinuiteit voor klanten voorop.

Thuiszorgorganisatie TSN is in Nijmegen samen met Verian en TZorg gecontracteerd voor hulp bij het huishouden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). TSN heeft in november bij de rechtbank uitstel van betaling aangevraagd. De nieuwe organisatie Acteon Thuiszorg B.V. heeft
aangeboden om de 950 Nijmeegse klanten van TSN na een eventueel faillissement snel over te nemen. Ook het personeel wil Acteon overnemen, tegen de huidige arbeidsvoorwaarden. Bovendien is Acteon bereid de koppeling tussen de klant en zijn huidige hulp waar mogelijk voort te zetten. Het tarief
dat de gemeente betaalt, en de eigen bijdrage van de klant, blijven gelijk. Acteon is daarom voor de gemeente Nijmegen een goede kandidaat. Nijmegen vindt het belangrijk dat klanten kunnen blijven rekenen op de hulp die zij nodig hebben bij het huishouden.

In de media wordt bericht over Buurtzorg, die het marktaandeel TSN in diverse gemeenten wil overnemen. Buurtzorg heeft de gemeente Nijmegen geen concreet aanbod gedaan.

Wat betekent dit voor klanten?

Als TSN daadwerkelijk failliet gaat, krijgen klanten een brief van de gemeente over wat dit voor hen betekent. De gemeente vraagt TSN-klanten om op dit moment niet over te stappen naar een andere organisatie uit onrust over mogelijk verlies van hulp, maar even af te wachten. TSN-klanten houden
recht op hulp bij het huishouden. De gemeente doet er alles aan om die hulp bij een eventueel faillissement van TSN direct aansluitend te kunnen leveren.

De gemeente Nijmegen is overigens bezig met een nieuwe aanbestedingsronde voor de hulp bij het huishouden. De nieuwe contracten gaan op 1 juni 2016 in.