Provincie en partners versterken internationale toppositie Metropool..


16 februari 2016 - Nieuwsartikel

De provincie Noord-Holland steunt de initiatieven om de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te versterken.

Met haar partners investeert de provincie daarom in een divers en aantrekkelijk metropolitaan landschap, in verbetering van de bereikbaarheid, innovatie, duurzaamheid, economie en in een gezonde woningmarkt.

Op korte termijn worden concrete, gemeenschappelijke acties ingezet om de bestaande kwaliteiten beter te benutten en innovatieve experimenten op te zetten. Deze acties worden gepresenteerd op de MRA-Agenda tijdens het congres `De Grenzeloze Stad' op 18 februari. De commissaris van de Koning en
het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn aanwezig op het congres. Zij nemen, ieder vanuit hun eigen expertise en inhoudelijke betrokkenheid, deel aan de diverse programmaonderdelen.

De MRA is het samenwerkingsverband van 32 gemeenten in het noordelijk deel van de Randstad, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. Al ruim 10 jaar werken deze partijen samen op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en economie in de Metropoolregio
Amsterdam. Het is de grootste economische motor van Nederland en een economische regio van internationaal belang. De kracht van de MRA is het aantrekkelijke vestigingsklimaat in combinatie met goede infrastructuur en bereikbaarheid, de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel en een fijne
leefomgeving.

Zie voor meer informatie: www.metropoolregioamsterdam.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tweet
Deel