Latere openstelling Oudeweg door vorst


* 16 februari 2016

De lage temperatuur heeft ervoor gezorgd dat aannemer Heijmans niet morgen, maar volgende week dinsdag 23 februari de asfalt-toplaag op de laatste gedeeltes van de Oudeweg kan aanbrengen.

Aanstaande vrijdag 19 februari zou de Oudeweg weer opengesteld worden voor autoverkeer in beide richtingen. Door de kou kan de bovenste laag asfalt niet worden aangebracht. Afhankelijk van de voortgang van deze werkzaamheden en eventuele onvoorziene omstandigheden wordt de Oudeweg
waarschijnlijk woensdag 24 februari weer opengesteld voor autoverkeer in beide richtingen. De werkzaamheden aan het fietspad lopen geen hinder op en zijn met de huidige planning begin april afgerond.

Heijmans is eind augustus 2015 gestart met de werkzaamheden aan de Oudeweg. De verkeersveiligheid en de leefbaarheid op en langs de Oudeweg worden verbeterd om de Amsterdamsevaart af te kunnen waarderen, zoals is vastgesteld in de Gebiedsvisie Oostradiaal, en de extra verkeersdruk op de
Oudeweg te kunnen verwerken. Kijk voor meer informatie over dit project op www.haarlem.nl/oudeweg.