Lancering MKB-katalysatorfonds Drechtsteden


Innovatie in de (maritieme) maakindustrie ontstaat niet vanzelf. We weten als regio dat voor het MKB geen of beperkte toegang tot financiering een van de grootste belemmeringen is om tot innovatie te komen. Om die reden lanceren de Drechtsteden met trots het MKB-katalysatorfonds. Het fonds is
erop gericht om een extra impuls te geven aan de vroege fasen van innovatie voor het MKB in de (maritieme) maakindustrie. Op 1 maart aanstaande wordt in de Duurzaamheidsfabriek het fonds opengesteld en worden de mogelijkheden voor bedrijven uit de regio toegelicht.

MKB Katalysatorfonds Drechtsteden

Regio Drechtsteden bevordert op uiteenlopende wijzen innovatie in het regionale bedrijfsleven, onder meer door faciliteiten voor innovatie te ondersteunen, te investeren in samenwerking binnen en tussen sectoren en nu door de lancering van dit innovatiefonds. MKB ondernemers in de Drechtsteden
kunnen vanaf 1 maart 2016 bij het MKB-katalysatorfonds een subsidie aanvragen voor de 1) kennisvouchers, 2) haalbaarheidsonderzoeken 3) het ontwikkelen en testen van prototypes en 4) kwartiermakers van open innovatiecentra. Een expert team bestaande uit ondernemers uit de eigen sector
adviseert de regio bij de beoordeling van aanvragen. Met dit fonds wordt innovatie gestimuleerd en voorzien in de financieringsbehoefte van het MKB. Het draagt bovendien bij aan nieuwe samenwerkingsverbanden tussen (MKB) bedrijven onderling. Uiteindelijk moet dit een bijdrage leveren aan
duurzame economische groei in de regio.

Save de date!

Bent u een ondernemer in de (maritieme) maakindustrie en heeft u interesse om op 1 maart van 7.45 tot 09.00 uur bij de lancering van het MKB katalysatorfonds aanwezig te zijn? U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: rvanderzee@duurzaamheidsfabriek.nl.

De locatie voor de fondslancering is de Duurzaamheidsfabriek, de plek die ruimte biedt aan innovatieve ondernemers en onderwijs om samen te werken aan nieuwe productontwikkeling, duurzame productiemethoden en (sociale) innovatie.

Programma

07.45 - 08.00 Inloop
08.00 - 08.15 Welkom en toelichting innovatiestrategie Drechtsteden en MKB-

katalysatorfonds
Richard Korteland - Regionaal Bestuurder Economie en Innovatie
08.15 - 08.30 Presentatie adviescommissie en secretaris voor beoordeling

aanvragen

Ondernemers uit regio Drechtsteden

08.30 - 08.40 Innovatie in de Duurzaamheidsfabriek

Rein Meester - Directeur Duurzaamheidsfabriek
08.40 - 08.50 Financiering en innovatie
Gerbert van der Wal - Hoofd Busines Development Innovation

Quarter
08.50 - 09.00 Openstelling van het fonds