Nieuwe woonwijk Leeuwesteyn wordt groen en duurzaam


16-02-2016

Het college heeft besloten het raadsvoorstel met het Stedenbouwkundig Plan voor de nieuwe woonwijk Leeuwesteyn voor te leggen aan de gemeenteraad. Leeuwesteyn wordt een duurzame, groene woonwijk met 950 tot 1100 woningen aan de westkant van het Amsterdam Rijnkanaal. De wijk krijgt een
inrichting met een fijnmazig netwerk van wandel- en fietsverbindingen en een oeverpark naast het kanaal. Bewoners kunnen straks energie opwekken en water op eigen terrein opvangen.

Vertegenwoordigers van omwonenden, de wijkraad Leidsche Rijn, corporaties en ontwikkelaars hebben meegedacht bij het opstellen van het plan. Leeuwesteyn krijgt een Utrechts karakter: stedelijk met groen, smalle stegen en brede lanen, gevelstoepjes en een herkenbare architectuur. Leeuwesteyn
ligt straks dichtbij winkelgebied Leidsche Rijn Centrum. Bewoners kunnen in de toekomst snel via de toekomstige Dafne Schippersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in het oude centrum van de stad komen.

Het ontwerp van Leeuwesteyn kenmerkt zich door de balans tussen natuur en bebouwing. De wijk komt op de plaats van de oude buitenplaats Leeuwesteyn en wordt een van de verbindingen tussen oud en nieuw Utrecht. Tussen het Willem-Alexanderpark op de landtunnel van de A2 en het
Amsterdam-Rijnkanaal zit een hoogteverschil van circa 8 meter. Dit wordt in de woonwijk overbrugd door terrassen, trappen en hellingen.

Uitvoering
De gemeenteraad neemt dit voorjaar een besluit over dit Stedenbouwkundig Plan. Daarna wordt gestart met het ophogen en bouwrijp maken van het gebied. Naar verwachting start de bouw van de eerste woningen in 2017. In het vervolgtraject blijven (toekomstige) bewoners en belanghebbenden betrokken
bij en geinformeerd over de ontwikkelingen in Leeuwesteyn.