Inwoners IJmond tevreden over begeleiding en contact


dinsdag, 16 februari 2016

door: webmaster

De inwoners van Beverwijk, Heemskerk en Velsen zijn over het algemeen heel tevreden over het contact met de gemeenten en de overgang van de begeleiding (Wmo) naar de gemeente. Ook de ondersteuning door de sociale (wijk)teams en het Centrum voor jeugd en gezin (CJG) IJmond worden goed
gewaardeerd. Inwoners voelen zich serieus genomen en gaven aan de medewerker goed te begrijpen. Het overgrote deel van de ondervraagden geeft aan dankzij de ondersteuning een stap verder te zijn gekomen.

Dit blijkt uit twee onderzoeken die de IJmondgemeenten hebben laten uitvoeren. Er is gevraagd naar de ervaringen van clienten met de ondersteuning door de sociale teams, het CJG IJmond en met de begeleiding in het kader van de Wmo. De gemeenten zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek:
Het is een nulmeting, maar de eerste resultaten stemmen optimistisch. De gemeenten gaan de uitkomsten gebruiken om van te leren en de dienstverlening waar nodig te verbeteren. In 2016 gaan zij opnieuw bekijken hoe inwoners en clienten de dienstverlening waarderen'.

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hadden de gemeenten al, een deel hebben de gemeenten overgenomen van de Rijksoverheid.