Het nieuwe flitsprotocol: is de VID daar blij mee?


16 februari 2016, 15:40

Het nieuwe beleid om flitsfiles te voorkomen is een goed idee, maar lost het probleem niet helemaal op. Als een flitscontrole pas wordt afgebroken als er al file staat, dan is het immers te laat. De VID juicht het idee en de inspanning dus toe, maar niet helemaal tevreden. Maar, laten we niet
te flauw doen: we geven het nieuwe *flitsprotocol* het voordeel van de twijfel. Maar we houden het in de gaten.

Nog steeds reactief in plaats van pro-actief

Sinds deze week is het nieuwe *flitsprotocol* van kracht. Rijkswaterstaat politie zetten vooral in op betere communicatie. Zo hopen ze een controle sneller te kunnen afbreken zodra er file ontstaat. Deze reactieve manier van handelen voorkomt het ontstaan van flitsfiles echter niet. En zelfs
een file van 300 meter is al zeer onveilig. Daarmee is het probleem dus niet helemaal uit de wereld.

Wat dan wel?

Helemaal stoppen met controleren lijkt geen optie. Maar we pleiten voor een betere keuze van controleplaatsen. Stel je flitsapparatuur niet op op plekken die notoir filegevoelig zijn. Ook zou de politie vooraf (en niet achteraf, als er al een korte file staat) rekening moeten houden met het
verkeersbeeld tijdens de spitsuren.

Ook het minder opvallend opstellen van de flitsapparatuur kan het juiste effect hebben. Als automobilisten de apparatuur niet zien, blijft een schrikreactie (met alle gevolgen van dien) uit.

Bijna ongeluk door schrikreactie door flitser File door politiecontrole
IFrame IFrame

Protocol aangepast na onderzoek VID

Na onderzoek van de VID bleek dat snelheidscontroles keer op keer files veroorzaakten. In 2015 telden we maar liefst 35 keer een file als direct gevolg van een politiecontrole. Ook in 2016 zagen we verschillende flitsfiles ontstaan. Rijkswaterstaat en politie scherpten het *flitsprotocol* aan
nadat de VID aan de bel trok.