NIOZ: Onderzoek grote bouwwerken in Noordzee ontvangt 2,4 miljoen


16 februari 2016

Het INSITE programma heeft een bedrag van in totaal -L-1.8 miljoen (circa 2,4 MEUR) toegekend aan een groep van acht Europese onderzoeksinstituten, waaronder twee Nederlandse, namelijk NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en IMARES-Wageningen UR. Dit als eerste deel van
een groot initiatief om het begrip te vergroten van de invloed van grote door de mens gebouwde structuren, zoals olie- en gasplatforms, windmolenparken en scheepswrakken, op het ecosysteem van de Noordzee.

Mosselbedden in zee

De details van de acht projecten die uitgevoerd gaan worden, worden 16 februari bekendgemaakt tijdens de 16e Noordzee "Decommissioning Conference" in Oslo. De projecten zullen worden uitgevoerd bij verschillende Europese onderzoeksinstituten in Belgie, Duitsland, Nederland, Noorwegen en het
Verenigd Koninkrijk. Voor Nederland nemen NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en IMARES-Wageningen UR deel aan het programma.

De toekenningen zijn verleend binnen de Stichtingsfase van het INSITE onderzoeksprogramma. Alle binnengekomen onderzoeksvoorstellen zijn beoordeeld door een internationale groep van vooraanstaande wetenschappers, die samen de Wetenschappelijke Adviescommissie van INSITE vormen. INSITE staat
voor ` INfluence of man-made Structures In The Ecosystem'. Het is een door de olie- en gasindustrie gesponsord initiatief dat tot doel heeft om een onafhankelijke wetenschappelijke basis in handen te krijgen om de invloed van door de mens in de Noordzee gebrachte structuren op het hele
ecosysteem beter te leren begrijpen.

Deze eerste tranche van 8 onderzoeksprojecten dient eind 2017 weer afgerond te zijn. De uitkomsten zullen worden gepubliceerd in onafhankelijke ge-peer-reviewde internationale wetenschappelijke tijdschriften. De volgende fasen van het onderzoek binnen INSITE zullen worden gepland met
inachtneming van de resultaten van de huidige acht startprojecten en de bevestiging van een toekomstig model voor de toekenning van nieuwe projecten. De overkoepelde doelstelling van het onderzoeksprogramma is tweeledig: Het eerste doel is om vast te stellen wat de grootte van de effecten is
van menselijke bouwwerken op het ecosysteem in de tijd en in de directe omgeving van de structuren. Het tweede doel is om vast te stellen is in hoeverre het huidige netwerk van menselijke bouwwerken in de Noordzee al een aan elkaar gekoppeld hardsubstraat ecosysteem vormt of dat het in
letterlijke zin op zich staande en geisoleerde eilandjes zijn gebleven. Elk van de nu toegekende acht projecten behandelt tenminste een van deze twee doelstellingen, maar steeds vanuit een ander perspectief en gebruik makend van andere technieken. Samen zullen de uitkomsten van deze
onderzoeksprojecten de meest volledige en samenhangende indruk geven van de mate van samenhang tussen menselijke bouwwerken in zee en het natuurlijke Noordzee milieu.

Voorafgaand aan zijn presentatie zei INSITE programmadirecteur Richard Heard: "Er is nog maar weinig onderzoek gedaan om de wederzijdse afhankelijkheid van menselijke bouwwerken en het natuurlijke Noordzee milieu vast te stellen. De projecten die nu via INSITE uitgevoerd gaan worden, zullen
daarom van onschatbare waarde zijn voor het verschaffen van een degelijke wetenschappelijke basis van een toekomstig goed gecooerdineerd internationaal Noordzeebeleid ten aanzien van het omgaan met menselijke bouwwerken in zee."

Meer informatie

* Persbericht NIOZ met omschrijving projecten

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bron: NWO