Bekendmaking lidstaat van herkomst


Downloads

* persbericht 16 februari 2016.pdf

De lidstaat van herkomst van Beter Bed Holding N.V. voor de doeleinden van de Transparantierichtlijn van de Europese Unie (Richtlijn 2004/109/EC, zoals aangevuld) is Nederland.De PDF-versie van dit persbericht vindt u onder Downloads.