Kerken op het Platteland


Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

Erfgoed in beweging

Kerken op het Platteland

* pagina afdrukken
* delen op Twitter
* delen op Facebook
* delen op LinkedIn

Op 12 februari 2016 was de studiemiddag Kerken op het Platteland met ruim 130 deelnemers geheel volgeboekt. Kerkeigenaren, initiatiefnemers, ondernemers en beleidsmakers lieten zich inspireren door een tiental voorbeelden van het in stand houden van kerken verspreid over heel Nederland. De
organisatie was in handen van Agenda Toekomst Religieus Erfgoed in samenwerking met de Stichting Oude Groninger kerken en de SCEZ.

Het in stand houden van kerkgebouwen in Nederland is steeds moeilijker en al helemaal op het platteland. Door demografische krimp verdwijnen voorzieningen, ontstaan economische problemen en komt de leefbaarheid onder druk te staan. Het traditionele kerkbezoek neemt af en de kerken lopen leeg.
Maar als zekerheden gaan schuiven wordt het overeind houden van de eigen dorpskerk door de bewoners vaak gezien als van wezenlijk belang. Hier ligt immers een belangrijk deel van de ziel van het dorp: en gezamenlijk verleden dat de identiteit van het dorp weerspiegelt.

Tussen ziel en zakelijkheid
Na een welkom van Frank Strolenberg, programmaleider van Agenda Toekomst Religieus Erfgoed leidde Peter Breuking, directeur Oude Groninger Kerken de deelnemers door het programma. In drie blokken werden tien initiatieven gepresenteerd. Er was ruim gelegenheid om ervaringen te delen en met
elkaar in discussie te gaan. De gesprekken gingen over de proactieve kerkeigenaar en de overheid, over ondernemerschap en over de bottom-up of top-down benadering. De conclusie was dat het succes van alle initiatieven te danken is aan een mix van inspiratie, doorzettingsvermogen, zakelijkheid,
durf, netwerkvaardigheid en uiteindelijk `gewoon' doen. De samenstelling van die mix verschilt per initiatief.

Kerk, Krimp en Kans
Een van de initiatieven die aan bod kwamen was het project `Kerk, Krimp en Kans. Impuls voor West-Zeeuws-Vlaanderen'. Wethouder Peter Ploegaert vertelde hoe de gemeente Sluis met alle inspiratie en kennis die met het project is opgedaan de toekomst van de veertig kerken tegemoet gaat. De
Rooms-katholieke kerk van IJzendijke is een van de tien kerken die participeren in het recent gestarte landelijke project `Adopteer een kerk'.

Parade van Plattelandskerken
De studiemiddag sloot af met de presentatie van twee brochures: Help mijn kerk loopt leeg! en Parade van Plattelandskerken. Vijfentwintig inspirerende voorbeelden voor het in stand houden van kerkgebouwen. Duco Stadig, kerkrentmeester van de Protestantse Kerk Amsterdam en Wim Scholten,
directeur van de SCEZ overhandigden de eerste exemplaren aan kerkeigenaren en Brigitte Linskens van de Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen.
De Parade van Plattelandskerken is een uitgave van de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de SCEZ. De vijfentwintig voorbeelden die aan de orde komen schetsen een beeld van de verschillende soorten initiatieven die ertoe hebben geleid dat de dorpskerk
overeind kon blijven, al dan niet in religieus gebruik. Ze zijn onderverdeeld in vijf thema's die kort worden ingeleid met enkele tips en adviezen.
Aanvullende informatie

* Help onze kerk loopt leeg.pdf
* Parade van Plattelandskerken - Leesversie.pdf
* Parade van Plattelandskerken - Printversie.pdf