Almere brengt 15 kavels voor stadspaleizen op de markt


12 februari 2016

Almere brengt 15 kavels voor stadspaleizen op de markt

Op vrijdag 19 februari start de gemeente Almere de verkoop van 15 kavels aan de Poortdreef in Europakwartier West in Almere Poort. De kavels zijn geschikt voor zogenaamde `stadspaleizen'; kleinschalige maar statige appartementenblokken die per gebouw uit circa 12-15 appartementen bestaan.
Ontwikkelaars en bouwers die geinteresseerd zijn in het afnemen van deze kavels kunnen vanaf vrijdag 19 februari 10:00 uur in het gebiedskantoor in Almere Poort terecht voor een reservering.

De gemeente Almere heeft er voor gekozen om de ontwikkelstrook `Zicht op Duin' aan de Poortdreef kleinschalig te ontwikkelen en biedt er ruimte aan ontwikkelaars en bouwers om stadspaleizen te bouwen. Inmiddels zijn er in het Europakwartier al een aantal stadspaleizen ontwikkeld of in
aanbouw. Vanaf 19 februari worden de resterende 15 kavels op de markt gebracht.

Wie het eerst komt, het eerst maalt

Op vrijdag 19 februari kan er tussen 10:00 en 14:00 uur in het gebiedskantoor in Almere Poort een reservering genomen worden op een kavel. Gezien de verwachte animo voor deze unieke kavels werkt de gemeente volgens het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. Daarnaast mag er per
ontwikkelende partij (contractpartij) maximaal 1 optie op een kavel genomen worden. Meer informatie over kavelpaspoorten en voorwaarden is te vinden op: almere-poort.nl/stadspaleizen

Unieke locatie Europakwartier West

Het Europakwartier ligt op een bijzonder gunstige plek in Almere Poort en kijkt uit op plan `DUIN`, direct aan het IJmeer. De gemeente Almere kiest ervoor om Europakwartier in Almere Poort van `onderop' te laten ontstaan. Geen grootschalige ontwikkeling, maar een mix van kleinschalige
initiatieven die samen een nieuwe wijk maken. Op deze manier groeit Europakwartier organisch en wordt het een levendige en diverse wijk. Alle benodigde voorzieningen liggen binnen handbereik en via het NS-station Poort is Amsterdam binnen 20 minuten te bereiken.