Drie nieuwe Faces of Science starten vandaag hun blog -- KNAW


16 februari 2016

Hoe ziet je leven er uit als je wetenschapper wordt? Vanaf vandaag gaan drie nieuwe jonge promovendi verslag doen van hun dagelijks bestaan in de wetenschap, in filmpjes en blogs.

Op de site Facesofscience.nl bloggen al dertig andere promovendi over hoe het is om te werken in de wetenschap. Zo helpen ze studenten en leerlingen uit 5 en 6 vwo, die staan voor een keuze in hun studie een realistisch beeld te krijgen van wat het is om wetenschapper te zijn. Maar de blogs
zijn interessant voor iedereen die geinteresseerd is in wetenschap. De Faces treden daarnaast geregeld op bij bijeenkomsten en in de media.

IFrameNikki Dijkstra (27), mariene biogeochemie, Universiteit Utrecht

Door menselijk toedoen zijn er wereldwijd steeds meer gebieden in zee met weinig tot geen zuurstof. Een belangrijke oorzaak voor deze toename aan zogenaamde 'dode zones' is de grote hoeveelheid fosfaten die via rivieren de zeeen instromen. Nikki Dijkstra onderzoekt hoe snel en op welke manier
fosfaten in dode zones worden begraven in de zeebodem en zo uiteindelijk de zeeen verlaten.

Linda Drijvers (25), neurolinguistiek, Radboud Universiteit

Hoe zorgen onze hersenen ervoor dat handbewegingen je kunnen helpen om taal te begrijpen? Door te kijken naar veranderingen in de magnetische velden in ons brein, willen we uitvinden hoe verschillende hersengebieden met elkaar communiceren en samenwerken in situaties waarin gebaren een
verduidelijkend effect hebben en bijdragen aan taalbegrip, zoals in situaties met een hoop lawaai, het verstaan van een tweede taal, of bij het leren van een nieuwe taal.

Hans Schouwenburg (30), wetenschapsgeschiedenis, Universiteit Maastricht

Politici, bedrijven en burgers zijn het er over eens: duurzaamheid is belangrijk. Maar wat is het eigenlijk precies? Als wetenschapshistoricus kijkt Hans Schouwenburg naar het verleden en onderzoekt wanneer het begrip duurzaamheid bedacht is, door wie en met welke reden om beter te begrijpen
waarom er zoveel verwarring bestaat over de betekenis van het woord.

Faces of Science geeft jonge onderzoekers een gezicht

Faces of Science is een project van KNAW en De Jonge Akademie, in samenwerking met Kennislink.nl. Het project, dat in 2014 van start ging, wordt gefinancierd door Lira Auteursfonds Reprorecht.

Contact

Irene van Houten

020 551 0733

Zie ook

Faces of Science

Op de hoogte blijven?

Blijf op de hoogte van nieuws en activiteiten van de KNAW en meld u aan voor onze agendaladder of volg ons via Twitter of Facebook.

Deel dit artikel Facebook Twitter LinkedIn