Overhandiging puzzel aan college - Alblasserdam


Jacqueline van den Berg van de Stichting Welzijn Alblasserdam bood vandaag 16 februari de ideeen en suggesties aan het college van B&W aan, die op de Nieuwjaarsontmoeting begin januari zijn gedaan door de inwoners en ondernemers uit Alblasserdam.

Overhandiging puzzel

Burgemeester Paans: Wij zijn erg blij met de gedane suggesties en ideeen. Deze "puzzel" past ook mooi binnen onze Samenlevingsagenda, want de kennis en beleving van ons dorp zit immers bij de mensen die er wonen en werken. We nemen de puzzel graag in ontvangst en bezien de komende periode of
er goede ideeen bij zitten, die mogelijk een vervolg krijgen. In de loop van dit jaar komen we daar nog op terug."