Kamerlid Pieter Heerma bezoekt Almere Jungle


12 februari 2016

Kamerlid Pieter Heerma bezoekt Almere Jungle

[IMG]

Tweede Kamerlid Pieter Heerma was op 12 februari te gast bij de Almere Jungle (Kemphaan). Hij sprak daar met een jobcoach, iemand die in de Jungle Beschut Werk heeft, het management van de Almere Jungle en Froukje de Jonge, wethouder Participatie, Werk en Inkomen.

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder andere hoe Almere arbeidsmatige dagbesteding en Beschut Werk organiseert, de eerste positieve resultaten met de Tegenprestatie, de lastige ondervindingen bij de invoering van de Banenafspraak. Pieter Heerma: "Het is goed om te zien hoe Almere
invulling geeft aan de taak om arbeidsmarktkansen te creeren voor mensen met een arbeidsbeperking. Tijdens het werkbezoek werd echter wel weer duidelijk hoe groot de bureaucratie is waarmee het kabinet gemeenten heeft opgezadeld in de uitvoering van participatie- en quotumwet."

Ook discriminatie op de arbeidsmarkt was onderdeel van het gesprek. Arbeidsmarktdiscriminatie op, kleur, achternaam, leeftijd of welke grond dan ook is onacceptabel. Wethouder De Jonge: "Het mag niet en we willen het niet. We stellen die norm luid en duidelijk. Dat doen we samen met Avanti die
rondom dit thema van alles organiseert. Maar het is ook goed om te zien dat veel werkgevers al inzien dat diversiteit een onderneming juist krachtiger maakt. Dat voorbeeld helpen we ze graag verder uitdragen."

Het is de inzet van de gemeente om met de sociale partners, het UWV en werkgeversverenigingen en de andere gemeenten in de Arbeidsmarktregio Flevoland de uiterste best te blijven doen om werkgevers te stimuleren om voor iedereen ruimte te maken op de werkvloer. Op 2 maart 2016 bespreekt de
Tweede Kamer de werking van de Participatiewet in het parlement.