FloraHolland - Wat zeggen klanten over Het Nieuwe Veilen?


17 februari 2016Royal Floraholland Bijeenkomst Het Nieuwe Veilen NH20160127 30 HR

Waardevolle en constructieve input

Er was grote belangstelling voor de zes informatiebijeenkomsten voor klanten over Het Nieuwe Veilen. Naast een hoge opkomst leverden de sessies veel waardevolle en constructieve input op.

Belangstelling en betrokkenheid is groot

Veel klanten lieten zich informeren over de richtingen waarin het veilen zich de komende jaren zou kunnen ontwikkelen. Tijdens de sessies zijn de vier denkrichtingen gepresenteerd, zoals dat voor leden al eerder gebeurde op de regiobijeenkomsten in het najaar van 2015.

* Lees meer over de vier denkrichtingen
* Goede en intensieve gesprekken

In kleine groepen zijn vervolgens de bijbehorende vraagstukken besproken. Wat gebeurt er als we logistiek en commercie zouden ontkoppelen? Hoe realiseren we optimale en stabiele prijsvorming? Dat leverde goede en vaak intensieve gesprekken op. Vrijwel iedereen ziet de noodzaak om te
veranderen. Over de manier waarop liepen de meningen uiteen.

* Bekijk de presentatie

Hoe nu verder?

Dit voorjaar is er een blauwdruk gereed: een beeld van hoe de toekomst er in grote lijnen uit zou kunnen zien. Daarover gaan we vanaf dit voorjaar opnieuw in gesprek met alle betrokkenen. Voor leden is dat tijdens de regiobijeenkomsten in het voorjaar. Voor klanten worden opnieuw
informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Meer weten?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met uw accountmanager of het team van Het Nieuwe Veilen. Wilt u meer weten over de realisatie van de strategie? In de dossiers Royal FloraHolland 2020 vindt u alle informatie.

* Bekijk het volledige dossier Royal FloraHolland 2020.
* Neem contact op met iemand uit het team Het Nieuwe Veilen.