Subsidieregeling verwijdering asbestdaken


De Subsidieregeling verwijderen asbestdaken richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Aanvragen van subsidie is mogelijk sinds 4 januari 2016.

Voor wie?

Subsidie kunt u aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een
wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.Looptijd en indienen

De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. U kunt uw subsidieaanvraag tot 31 december 2019, 17.00 uur, indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt uw aanvraag indienen binnen een termijn van zes maanden na de verwijdering van het asbestdak. Alleen volledige
aanvragen worden in behandeling genomen. Aanvragen kunt u doen via mijn.rvo.nl.Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt EUR 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van EUR 25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geinventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt.Subsidiebudget

Voor 2016 is een budget van EUR 10 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekendgemaakt. Indien een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond is reeds bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling
vervalt met ingang van 1 januari 2020.Leefomgeving en gezondheid

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden
van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.Vragen over verwijderen asbestdaken?

Bel: 088 - 042 42 42Meer informatie

* www.ascert.nl
* Rijksoverheid verbod op asbestdaken