SED-gemeenten bieden werk aan mensen met afstand tot arbeidsmarkt


16-02-2016 De SED-gemeenten hebben op 15 februari 2016 afspraken op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gemaakt met het Werkgeversservicepunt. De gemeenten laten hiermee hun maatschappelijke betrokkenheid als werkgever in West-Friesland zien.
Ondertekening banenafspraken

Verklaring en doelstelling

Het doel is om meer mensen die moeilijk aan het werk komen als werkgever aan het werk te helpen. De doelstelling is dat in 2018 vijf procent van de werknemers bij de drie SED-gemeenten bestaat uit kandidaten, sw-medewerkers, diensten of leveringen van het Werkgeversservicepunt, het
samenwerkingsverband tussen UWV en WerkSaam Westfriesland. Robin Dissels, manager Arbeidsbemiddeling WerkSaam Westfriesland, en de wethouders Bart Nootebos (Stede Broec) Rob de Jong (Enkhuizen) en Dirk te Grotenhuis (Drechterland) ondertekenden de MVO Westfriesland intentieverklaring.

Wethouder Dirk te Grotenhuis: "Niemand aan de zijlijn iedereen staat in het veld" Mooie kreet, maar vooral uitdaging voor SED organisatie om het waar te maken. Geen woorden maar daden. Het moet en kan als je het echt wilt".

Robin Dissels, manager Arbeidsbemiddeling WerkSaam Westfriesland: "De SED-gemeenten doen al enkele jaren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2015 werkten 16 SW-medewerkers voor een van de drie gemeenten. Wij zijn heel blij dat de MVO-gedachte nu officieel bekrachtigd is met het
tekenen van de intentieverklaring. En dat de gemeenten zich gaan inspannen om zoveel mogelijk werkzoekenden een plekje te geven in hun organisatie."

Passende banen

Het gaat om mensen die nu onder de Participatiewet vallen. Mensen met een voormalige bijstandsuitkering, mensen die voorheen zouden instromen in de Wet sociale werkvoorziening en jong gehandicapten (voorheen Wajongeren). De drie gemeenten zorgen in de komende jaren voor passende arbeid, maar
ook voor leer-werkplekken en proefplaatsingen. Het kan ook zijn dat de gemeenten diensten van WerkSaam Westfriesland afnemen, zoals post en catering.

Het streefcijfer voor de regio West-Friesland is 36 banen voor 2015 en 2016. De VNG heeft geadviseerd in ieder geval per jaar een baan (25,5 uur) beschikbaar te stellen per gemeente en de overige banen te verdelen onder de gemeenten. Dit betekent dat de SED organisatie minimaal drie banen per
jaar moet creeren.
16-02-2016
Thema Nieuws, Drechternieuws