Pilot mengvormen horeca en detailhandel


dinsdag, 16 februari 2016

De gemeente Nieuwegein heeft besloten mee te doen aan de pilot reguleren mengvormen horeca/detailhandel, opgestart door de VNG (vereniging Nederlandse gemeenten).

In diverse gemeenten, waaronder de onze, blijkt bij verschillende ondernemers de wens te bestaan om in een winkel ook iets te drinken of te eten aan te kunnen bieden, of in een horecagelegenheid iets te kunnen verkopen, waarbij de tweede activiteit ondergeschikt blijft aan de eerste. De
bestaande regels van de Drank- en Horecawet (DHW) laten dit maar beperkt toe.

Proef van beperkte duur

Bij een aantal burgemeesters is de gedachte gerezen dat het wenselijk is om in een aantal gemeenten een proef van beperkte duur te organiseren met mengvormen van winkels en horeca. Het gaat om situaties waarbij de traditionele scheidslijn niet meer goed aansluit bij de manier waarop het
publiek tegenwoordig graag winkelt en uitgaat. Men kan denken aan het schenken van een glas champagne bij het passen van een trouwjurk in een bruidsmodezaak, het verkopen van een fles wijn bij een kookboek in een boekenwinkel, het organiseren van een proeverij in een slijterij of het verkopen
van een fles olijfolie in een restaurant. Deze zaken zijn in buurlanden al gangbaar en succesvol, zonder dat er merkbare nadelige effecten op lijken te treden.
Al met al is er voldoende aanleiding om een proef met mengvormen van winkels en horeca te organiseren. Het doel van de proef is na te gaan of de belangen van ondernemers en klanten blijken te worden gediend als tijdelijk meer ruimte wordt geboden om op maatschappelijk verantwoorde wijze in te
spelen op de genoemde ontwikkelingen. Daarmee wordt tevens informatie verzameld voor de evaluatie van de DHW in 2017 door het ministerie. Wellicht dat de wetgever zal besluiten de ondernemers in de toekomst wettelijk de ruimte te geven om hun bedrijfsactiviteiten vorm te geven overeenkomstig
de mogelijkheden van de proef.

Om de tijdelijke proef te laten slagen, is de gemeente nog op zoek naar enkele deelnemers. De proef zal lopen van 1 maart 2016 tot en met 1 maart 2017. Geinteresseerde ondernemers kunnen zich voor 1 maart 2016 aanmelden. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar Ivonne van Oort
(i.vanoort@nieuwegein) of Willie van Dam (w.vandam@nieuwegein.nl) van de gemeente Nieuwegein.