16 februari 2016 Neder-Betuwe wil regionale samenwerking een impuls ..


Conclusie gemeenteraad na heidag over de `Bestuurskracht van Neder-Betuwe'

Neder-Betuwe beschikt over voldoende bestuurskracht om zelfstandig te blijven. Daarbij is het wel essentieel dat de kansen die regionale samenwerking biedt nog beter worden benut. Dat is de eensluidende conclusie van de leden van de gemeenteraad die op 16 februari in een informele en prettige
sfeer spraken over de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

De visie die de gemeenteraad vier jaar geleden opstelde - zie kader - staat nog als een huis. Wel wil de raad nog meer investeren in (boven)regionale samenwerking. Het gaat dan niet alleen om geld, maar ook om bestuurlijke en ambtelijke energie. Want de ervaring leert dat hierdoor meer en ook
betere doelen zijn te bereiken in het belang van inwoners, ondernemers, instellingen en organisaties van Neder-Betuwe.

De financiele positie van de gemeente is relatief goed en de risico's zijn voldoende inzichtelijk en beheersbaar. In het informele overleg kwam duidelijk naar voren dat er lokaal veel is bereikt, mede dankzij regionale samenwerking. "Koester deze samenwerking en versterk deze!" was de
conclusie van alle raadsleden.

De visie van de gemeente Neder-Betuwe die in 2012 is geformuleerd:

Visie Neder-Betuwe

Neder-Betuwe is een zelfstandige stabiele plattelandsgemeente waar mensen met verschillende identiteiten en achtergronden samen wonen, werken, met onderling respect en ruimte voor elkaar, met zorg voor de medemens en leefomgeving. Neder-Betuwe is een gemeente die financieel gezond is en
beschikt over een duurzame economie. De tuin van Gelderland met (rivier)landschap en dijken, heeft een leidende positie als laanboomcentrum van Europa.

Onze kernwaarden

Wij staan voor: sociale betrokkenheid, realisme, ondernemingszin en respect. Onze kernkwaliteiten zijn: dat we uitblinken in resultaatgerichtheid, zorgzaamheid en blijmoedige nuchterheid.

Onze missie

Wij zijn er voor de inwoners. De inwoners zijn geinformeerd en worden op het juiste moment betrokken. Wij zijn helder en transparant in onze communicatie.