Persbericht: DNB lanceert Meldpunt Misstanden


Persbericht

Datum 12 februari 2016

DNB opent vandaag het Meldpunt Misstanden voor professionals in de financiele sector.

Met het DNB Meldpunt Misstanden wil DNB een extra ingang bieden om misstanden in de financiele sector te voorkomen of te beeindigen.

Professionals in de financiele sector, zoals werknemers, maar ook adviseurs en juridisch dienstverleners kunnen in aanraking komen met vormen van ernstige overtreding van wet- en regelgeving bij een financiele instelling. Denk aan fraude, corruptie, belangenverstrengeling, witwassen en
terrorismefinanciering.

Het loket staat open voor wie het rechtstreeks melden van dergelijke misstanden bij de betreffende instelling niet goed mogelijk is. Bijvoorbeeld als een instelling geen klokkenluidersregeling heeft, de melder gegrond vreest voor onevenredig zware persoonlijke gevolgen, of als een
rechtstreekse melding bij de instelling onvoldoende opvolging krijgt.

Aanpak van financieel-economische criminaliteit
Het nieuwe Meldpunt en de aanpak van financieel-economische criminaliteit is onderdeel van het integriteitstoezicht van DNB dat zich richt op een schone en integere financiele sector. Dit integriteittoezicht zoomt naast bovengenoemde zaken ook in op het voorkomen van: handel met
voorwetenschap, niet naleven van sancties en ander crimineel gedrag zoals verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte.

Financieel-economische criminaliteit is echter geen statisch begrip. Door de jaren heen komen steeds nieuwe verschijningsvormen aan de oppervlakte. Voorbeelden hiervan zijn de manipulatie van financiele benchmarks (LIBOR-fraude), cybercrime, en vastgoedfraude.

Doordat dergelijke financieel-economische criminaliteit vaak heimelijk plaatsvindt, is zij lastig op te sporen. Het Meldpunt Misstanden moet het makkelijker maken om vanuit de sector mogelijke problemen bij DNB aan te kaarten. Toezichtprofessionals van DNB beoordelen de meldingen en starten
waar nodig een onderzoek.

Meer weten over het DNB Meldpunt Misstanden?

* DNB.nl/Meldpunt-Misstanden
* Factsheet: De aanpak van financieel-economische criminaliteit door DNB

Het Meldpunt Misstanden richt specifiek op de aanpak van financieel-economische criminaliteit. Algemene klachten over instellingen lopen viainfo@dnb.nl.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Martijn Pols (020 5242272 of 06 52496432).

Downloads

* Factsheet DNB - De aanpak van financieel-economische criminaliteit (PDF, 51.4 kB)

* Nieuwsoverzicht en archief
* Aanmelden Nieuwsservice
* DNB Publicaties
* ECB Publicaties
* DNBulletin
* Statistisch Nieuwsbericht
* Nieuwsbrieven Toezicht
* Persinformatie
* Beeldmateriaal