Han Busker voorgedragen voor Dagelijks Bestuur FNV | Nederlandse Pol..


vr, 05-02-2016 - 15:50

NPB-voorzitter Han Busker is gevraagd zich verkiesbaar te stellen voor het dagelijks bestuur van de FNV en heeft aan dat verzoek gehoor gegeven. Busker (1960) is al sinds 2012 lid van het algemeen bestuur van de FNV namens de sector veiligheid. Een overstap naar het DB ziet hij als een mooie
kans om nog actiever betrokken te zijn bij de toekomst van de vernieuwde vakcentrale. Tegelijkertijd geeft hij de NPB daardoor de gelegenheid zichzelf op het juiste moment bestuurlijk op te frissen.

[IMG]Busker: `Ik heb de beste politiebond van Nederland acht jaar met volle overgave geleid, samen met een aantal sterke medebestuurders. Een periode waarin de NPB moest opkomen voor de belangen van de collega's tijdens de grootste reorganisatie in de politiegeschiedenis. Daarnaast een periode
waarin de NPB zich een jaar lang uit zijn voegen heeft gewerkt om een ongekend lange reeks spraakmakende en succesvolle CAO-acties neer te zetten.

De politie-CAO 2015/2017 is deze week ondertekend en de rechtsbescherming van de collega's tijdens de reorganisatie staat stevig op de rails. De komende jaren zal de NPB zich met allerlei nieuwe onderwerpen en thema's moeten gaan beziggehouden. Al met al is dit volgens mij een prima moment om
het roer over te dragen aan iemand anders.'

Beslissing begin maart

De FNV heeft Han Busker vandaag aan het Ledenparlement voorgedragen voor benoeming in het Dagelijks Bestuur. Als Han wordt benoemd, zal hij vanaf deze zomer fulltime aan de slag gaan bij de FNV. Het Ledenparlement beslist daarover op 4 maart aanstaande.

--------------------------------------------------

Verkiezingen begin 2017

Het Ledenparlement van de FNV heeft besloten om de verkiezingen voor de opvolging van Ton Heerts begin 2017 te houden. Daarmee wordt vastgehouden aan de eerder afgesproken planning. Voorbereidingen voor de verkiezingen beginnen na de zomer van 2016. Begin 2017 worden twee verkiezingen
gehouden: de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter door een referendum onder de 1,1 miljoen leden, en de verkiezing van een nieuw Ledenparlement via leden in de sectoren. Het voornemen is op 10 maart 2017 een nieuwe FNV-voorzitter te benoemen. Daarna zullen de verkiezingen van een nieuw
bestuur starten, die worden afgerond op het congres van mei 2017.

Verdeling voorzitterstaken

Zoals eerder gemeld zullen vanaf de zomer van 2016 de taken van Ton Heerts worden verdeeld onder drie vicevoorzitters: Catelene Passchier, Ruud Kuin en Gijs van Dijk. Daarvan zal een van hen Ton Heerts opvolgen in de Stichting van de Arbeid en het gezicht van de FNV worden tot aan de benoeming
van de nieuwe voorzitter. Op 4 maart zal de taakverdeling van het gehele bestuur in het ledenparlement worden bekrachtigd.