Vernieuwde afspraken voorkomen files door politiecontroles

Vernieuwde afspraken voorkomen files door politiecontroles

Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 15 februari 2016- Laatste update: 15 februari 2016 16:51 uur

De politie en Rijkswaterstaat willen files veroorzaakt door verschillende politiecontroles verder terugdringen. Daarvoor hebben ze het zogenaamde `flitsprotocol' verder aangescherpt. Met de komst van de Nationale Politie zijn de controles op de snelwegen de verantwoordelijkheid geworden van de elf eenheden. Voorheen was dit een taak van het toenmalige KLPD.

Twee soorte controles

Het vernieuwde protocol heeft betrekking op twee soorten controles: snelheidscontroles en ANPR-controles. De afspraak is dat snelheidscontroles worden uitgevoerd op tijdstippen en locaties langs de snelwegen wanneer er geen nadelig effect op de verkeersdoorstroming te verwachten is. Als een file ontstaat of het oplossen van een file wordt belemmerd, wordt de snelheidscontrole zo snel mogelijk afgebroken.

Tegenwoordig worden er ook meer mobiele controles uitgevoerd met automatische kentekenplaat herkenning (ANPR-controles). Deze controles zijn er bijvoorbeeld op gericht om criminelen op te sporen of om voertuigen op te sporen die betrokken zijn bij strafbare feiten. Ook bij deze controles wordt zoveel mogelijk gekeken naar het voorkomen van een nadelig effect op de verkeersdoorstroming. De politie maakt hierbij een afweging tussen het belang van de controle en de verkeersdoorstroming. Verkeersveiligheid staat altijd voorop.

Samenwerking

De controles worden door de meldkamer van de politie vooraf, via een speciaal telefoonnummer, aangemeld bij de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat. De verkeerscentrale laat direct weten wat de doorstroming op de snelweg op dat moment is, zodat de politie de controle daarop af kan stemmen. De verkeerscentrale monitort de controleacties. Als de verkeerscentrale het vermoeden heeft dat een controle file veroorzaakt, kan er een weginspecteur worden gevraagd de situatie ter plaatse te schouwen. Zodra er wordt geconstateerd dat een snelheidscontrole tot file leidt wordt de politiecontroleur verzocht de controle af te breken.