Ruud van Hove promoveert op onderzoek nieuwe knieprothese

16 februari 2016 Ruud van Hove

Orthopeed Ruud van Hove promoveert 19 februari aan bij de VU mc op een onderzoek naar een nieuwe knieprothese met speciale coating. Uit het onderzoek blijkt dat een knieprothese waarbij een speciale coating op de metalen prothesedelen is aangebracht niet leidt tot betere uitkomsten dan de implantatie van een standaard knieprothese.

Sommige patienten met artrose in de knie hebben veel klachten, ondanks een goede behandeling. Bij deze patienten kan een totale knieprothese worden geplaatst. Zo'n prothese bestaat uit twee metalen delen voor boven- en onderbeen met een laag speciaal plastic ertussen. Om de resultaten van het plaatsen van een knieprothese te verbeteren worden soms aanpassingen gedaan aan bijvoorbeeld de coating die op de metalen delen zit of de vorm van de prothesedelen.

Van Hove en zijn collega's van het VU mc hebben onderzocht of deze veranderingen daadwerkelijk tot verbetering van de klinische resultaten voor de patient leiden. Zij implanteerden bij 50 patienten een standaard knieprothese en bij 50 patienten een prothese met een speciale oppervlaktecoating. De onderzoekers ontdekten dat alle patienten een even goede beweeglijkheid van de knie hadden en een even groot risico hadden op complicaties, zwelling en pijn. De speciale coating heeft dus geen invloed op de uitkomst van het plaatsen van de prothese.

Uit een tweede onderzoek bleek dat een vernieuwd design van de knieprothese geen positieve invloed had op de klinische uitkomsten. Vlak na de introductie van de vernieuwde prothese waren er zelfs meer patienten met een minder goede score. "Hieruit zou je kunnen opmaken dat de introductie van een vernieuwd design risico's met zich mee kan brengen. Verandering leidt niet noodzakelijk tot verbetering", aldus Ruud van Hove.

Geinteresseerd naar het proefschrift? Klik hier voor het proefschrift over nieuwe knieprothese met speciale coating .