Meer doen tegen matchfixing

16/02/2016Meer doen tegen matchfixing

Matchfixing is een bedreiging voor het vertrouwen in een eerlijke sport. Daarom is het van belang om matchfixing te voorkomen en bestrijden. Uit onderzoek blijkt dat er relaties liggen met zware criminaliteit, die zich bovendien niet aan landsgrenzen houdt. Het CDA vindt dat minister Schippers de aanpak van matchfixing hoog op de Europese sportagenda moet zetten en knelpunten in de informatie-uitwisseling tussen instanties moet oplossen.

Kamerlid Hanke Bruins Slot: 'We moeten niet naief zijn in Nederland, matchfixing vindt hier ook plaats. Dat bleek wederom toen het nieuws naar buiten kwam dat in 2009 een wedstrijd tussen FC Utrecht en Willem II is gemanipuleerd. Het CDA wil graag weten van betrokken organisaties zoals de KNVB, Tennisbond en het OM of zij over voldoende instrumenten beschikken matchfixing aan te pakken en wat de politiek hier verder aan kan bijdragen. Daarom is in de Tweede Kamer een hoorzitting georganiseerd met deskundigen en betrokken organisaties om hierover te spreken.

Trefwoorden

* matchfixing * sport