UvA studenten doen onderzoek naar het lage percentage vrouwelijke hoogleraren in Nederland

UvA studenten doen onderzoek naar het lage percentage vrouwelijke hoogleraren in Nederland

16 februari 2016

Op 19 november 2015 is de monitor vrouwelijke hoogleraren uitgebracht door het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Het aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland blijkt zeer laag te zijn: 17.1%. Van september tot en met december 2015 vond voor de tweede keer de Honoursmodule (S)hevolution plaats, ontwikkeld door gastdocent Kirsten van den Hul in opdracht van het IIS. Een groep studenten van de module onderzocht hoe dit mogelijk is, wat de gevolgen zijn en wat de academische wereld eraan kan doen om hier verandering in te brengen.

Onder leiding van Kirsten van den Hul, auteur van het boek (S)hevolution zette de groep van vier studenten een enquete uit onder 100 studenten en hield diepte-interviews met vier academische carrieretijgers en de rector magnificus van de UvA, Dymph van den Boom. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in een onderzoeksrapport dat afsluit met een zevental aanbevelingen aan het College van Bestuur van de UvA en de VU.

Resultaten

Uit de enquete bleek dat er nog relatief weinig bewustzijn is over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen de universiteit; een kleine 40% van de ondervraagde studenten is zich onbewust van seksisme in de academische wereld. Aan de ambitie van de vrouw zal het volgens de ruime meerderheid (82,5%) van de respondenten niet liggen dat er zo weinig vrouwen in de top van de academische wereld zitten. Wel zouden er nog obstakels zijn om een academische carriere te beginnen (volgens 46,4% van de respondenten) en denkt meer dan de helft van de respondenten (51,5%) dat de bestaande netwerken ervoor zorgen dat mannen voorrang krijgen in de top.

In de diepte-interviews gaf het merendeel van de respondenten aan niet zo veel te merken van een ongelijke behandeling tussen mannen en vrouwen, maar werd het `haantjesgedrag' in de academische wereld wel erkend. Ook geeft een van de ondervraagden aan dat het lastig is om het hebben van een gezin te combineren met een academische carriere en is parttime werken nog weinig geaccepteerd. Alle vier de ondervraagden schrokken van het lage percentage vrouwelijke hoogleraren en zouden meer roulatie en mobiliteit een goede ontwikkeling vinden.

Lezing in Spui 25

In aanvulling op het onderzoeksrapport organiseerde de studenten op 1 december 2015 een dialoog in Spui25 over meer genderdiversiteit op de universiteit. Tijdens deze avonden konden de bezoekers actief deelnemen in de discussie en werd door de vertegenwoordigster van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, Fernie Maas nadruk gelegd op het feit dat Nederland op de vierentwintigste plaats ter wereld staat als het gaat om het aantal vrouwelijke hoogleraren. Slechts drie andere landen doen dit slechter.

De opbrengst en aanbevelingen van dit onderzoek (inclusief een verslag van de avond in Spui 25) zijn te vinden in de download hieronder: Vrouwen in de academische wereld (IIS 8 december 2015).

Uitkomsten project Vrouwen in de academische wereld Vakinformatie

Gepubliceerd door Instituut voor Interdisciplinaire Studies