Defensie topman Middendorp op patrouille met Landstede studenten

Commandant der Strijdkrachten, Generaal Tom Middendorp was maandag 15 februari op werkbezoek bij de Defensieopleidingen van Landstede op de locatie Kranenburg in Harderwijk.

Vlak voor zijn vertrek, aan het einde van de middag, was hij bij de aftrap van de Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe bij, een regionaal opleidings- en trainingscentrum voor de veiligheidsbranche waarbij onderwijs en de veiligheidsbranche nauw samenwerken.

Middendorp gaat regelmatig op bezoek bij diverse VeVa-opleidingen in het land. De defensie- en veiligheidsopleidingen van Landstede in Harderwijk staan al jaren aan kop in de nationale ranglijsten van mbo-opleidingen en werden al enkele malen eerder bezocht door geinteresseerde bestuurders van betrokken organisaties. Middendorp gaat `op patrouille' langs de verschillende opleidingen, `oefent mee' en spreekt gedurende ruim twee uur lang met de studenten. Hij maakt kennis met studenten van de opleiding Veiligheid en Vakmanschap waaronder de opleidingen Zorg, Bedrijfsautotechniek en Grondgebonden Optreden, die allemaal zijn gevestigd op Kranenburg

Veiligheidsacademie

Insteek van de academie is dat partners en opleiders uit de veiligheidsbranche en veiligheidsregio's er samenkomen, onderwijs ontwikkelen, afstemmen, ervaring delen, gezamenlijk opleiden, oefenen en trainen. Doel is een optimale afstemming tussen opleider en uitvoerder. De Veiligheidsacademie bestaat uit een opleidings- en trainingscentrum en bereid toekomstige werknemers maximaal voor op een toekomst in de veiligheidsbranche en verzorgd doorstroom- en uitstroomtrajecten. Het trainingscentrum biedt professionele oefen- en trainingsfaciliteiten, voor zowel studenten als werknemers in de veiligheidsbranche.

Landstede

Bestuursvoorzitter Theo Rietkerk: "De ambitie, met betrekking tot de Veiligheidsacademie is hoog. Samen met partners wil Landstede regionaal uitgroeien tot de topaanbieder voor veiligheidsonderwijs en trainingsfaciliteiten. Daarmee wil het ROC regionaal een bijdrage leveren aan de vakbekwaamheid van personeel dat werkzaam is in de volle breedte van de veiligheidsbranche".

Op landelijk niveau werkt Landstede nauw samen met Defensie. Voor de Koninklijke Marine, Land- en Luchtmacht gaat het om de opleiding Veiligheid en Vakmanschap. Voor de Koninklijke Marechaussee betreft het, het Brugjaar KMar. Landstede wil, naast de nauwe samenwerking met Defensie aansluiting zoeken bij de regionale veiligheidsbranche zoals: gemeentes, politie, brandweer en douane. Ook zal zij samenwerking zoeken met de omliggende Regionale Opleiding Centra, Veiligheidsregio's en specifieke beroepsgerichte opleidingscentra.