Kamerbrief over terugdringen gebruik bestrijdingsmiddelen door particulieren en uitvoering motie Leenders/Koser Kaya

Staatssecretaris Dijksma (IenM) informeert de Tweede Kamer over haar beleid om het gebruik van (chemische) bestrijdingsmiddelen door particulieren terug te dringen. Zij reageert hiermee onder meer op de motie Leenders/Koser Kaya. De Kamerleden hadden verzocht om alternatieve onkruidbestrijdingsmiddelen beschikbaar te stellen.

Download "Kamerbrief over terugdringen gebruik bestrijdingsmiddelen door particulieren en uitvoering motie Leenders/Koser Kaya"

PDF document | 3 pagina's | 128 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-02-2016

Zie ook

* Bestrijdingsmiddelen

Verantwoordelijk

* Ministerie van Infrastructuur en Milieu