Horeca in heel het centrum 24/7 open? Eerst luisteren naar de stad

12 februari 2016

Gisteren werd tijdens de raadsvergadering, onder leiding van D66, door een meerderheid van de gemeenteraad, een motie ingediend om het voor kroegeigenaren mogelijk te maken om in het gehele centrum geen sluitingstijden te hanteren. Het CDA wil net als de indieners van de motie meer levendigheid in de stad, om onze stad aantrekkelijker te maken voor jongeren en zo een goed vestigingsklimaat te creeren voor start-ups en jonge innovatieve bedrijven. Echter het CDA vindt dat altijd de belangen van bewoners in ogenschouw moet worden genomen. Dat vergeet D66 met dit voorstel.

Nu is het zo dat in vijf zogeheten horeca-kerngebieden in het centrum cafes en clubs zelf mogen bepalen wanneer ze dicht gaan. D66 wil in heel het centrum cafes 24//7 open hebben. CDA-woordvoerder Desh Ramnath reageert: `'Om onze stad aantrekkelijker te maken voor jongeren vindt het CDA het een goed idee om de mogelijkheden tot meer uitgaansgelegenheden te verkennen. D66 vraagt alleen direct om een pilot, wat betekent dat de eventuele negatieve gevolgen van de uitbreiding direct aan den lijve ondervonden worden. Wij pleiten voor eerst een gedegen onderzoek naar de behoefte en draagvlak van deze verruiming.''

Ook zijn er volgens de christendemocraten in de huidige kerngebieden genoeg mogelijkheden om een horecagelegenheid die 24/7 open is te exploiteren. Ramnath: `'Er zijn echter geen ondernemers die hier op inspelen. Het is dus maar de vraag of er bij ondernemers behoefte is aan deze verruiming. Wie er sowieso niet op zitten te wachten zijn de bewoners van het centrum, die buiten een horeca-kerngebied zijn gaan wonen maar nu ongevraagd en zonder te zijn geconsulteerd door het voorstel van D66 worden geconfronteerd met zware horeca in hun achtertuin. Ook is onbekend of er voldoende handhavers zijn om in heel het centrum 24/7 de orde te bewaken en de veiligheid te garanderen.''

Het CDA vindt dat eerst de gevolgen en draagvlak bij ondernemers en omwonenden goed onderzocht moet worden, voordat D66 dit voorstel opdringt aan de stad. Het CDA steunde de motie om een pilot klakkeloos in te voeren dan ook niet. CDA-wethouder Klein zal de motie ook niet naar wens van D66 uitvoeren maar eerst een onderzoek uitvoeren naar het draagvlak en gevolgen en op basis van die uitkomsten een voorstel voor een pilot voorleggen aan de Raad. Dat is wat het CDA betreft de juiste volgorde.

Nieuwe horecanota

Gisteren stemden de gemeenteraad in met de nieuwe horecavisie van Klein. Het CDA steunt de versoepeling van de horecaregels, waardoor er meer horeca in onze stad mogelijk is en ook ondergeschikte horeca mogelijk wordt gemaakt. De stad heeft zo de mogelijkheid om meer te gaan leven en aantrekkelijker te worden voor jongeren. Het CDA komt echter als een van de weinige partijen ook op voor de belangen van bewoners. Een goede handhaving moet zorgen dat overlast voor bewoners wordt voorkomen en ook zij profiteren van dit nieuwe beleid.