Op weg naar een dynamische toekomst van de groepsverblijvensector op Ameland

maandag 15 februari 2016

Stenden European Tourism Futures Institute (Stenden ETFI) heeft in opdracht van de Vereniging van Groepsverblijven en de Gemeente Ameland onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de sector van groepsverblijven op Ameland nieuw leven in te blazen. Aanleiding voor het onderzoek was het signaal dat groepen de neiging hebben minder vaak en minder lang op Ameland in een groepsaccommodatie te verblijven. Dit fenomeen vindt voornamelijk onder de traditioneel sterk vertegenwoordigde Duitse groepen plaats.

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek is een aantal elementen naar voren gekomen, die frequentie en duur van bezoeken aan de groepsverblijvensector beinvloeden. Zo heeft de Duitse markt te maken met veranderende demografische, economische en sociaal-culturele factoren. Daarnaast spelen kenmerken van het aanbod op Ameland, zoals prijsniveau, reserveringsperiode en vermaak voor kinderen een rol. Het huidige aanbod sluit deels aan bij de wensen en bezoekmotieven vanuit de markt, maar richt zich nog te veel op de traditionele doelgroep van groepsaccommodaties. Er moet een transitie plaatsvinden in de markt. Dit biedt de sector nieuwe kansen. Stenden ETFI heeft drie scenario's ontworpen om optimaal op deze kansen te kunnen inspelen en de groepsverblijvensector zo nieuw leven in te kunnen blazen.

Scenario's: kansen voor een nieuwe levenscyclus

In het eerste scenario staat professionalisering van de sector centraal: deskundige, gastvrije, ambitieuze en innovatieve professionals moeten nieuwe doelgroepen aan zich weten te binden. Scenario twee richt zich op de nieuwe doelgroep jongeren. Families en vrienden worden buiten het traditionele zomerseizoen als potentieel interessant gezien. Met aanbod van aantrekkelijke activiteiten en thema's moet er op de wensen van deze `nieuwe' doelgroepen worden ingespeeld. Seizoen verbreding is het thema van het derde scenario.

Door de onderzoeksresultaten en de scenario's met elkaar te verbinden, heeft het Stenden ETFI een beeld geschetst van de strategische acties. Inzet van deze acties zal een gezonde en dynamische sector bevorderen.