Kamerbrief over uitvoering van de moties over het verwijderen van het kernafval in Petten

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de moties van de Kamerleden Dik-Faber (CU) en van Tongeren (GL). De Kamerleden verzochten de regering om een helder tijdpad te geven voor het verwijderen van het kernafval in Petten. Ook vroegen zij of de minister om de Kamer hierover voor het voorjaarsreces te informeren.

Download "Kamerbrief over uitvoering van de moties over het verwijderen van het kernafval in Petten"

PDF document | 2 pagina's | 143 kB

Zie het origineel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-02-2016

Zie ook

* Kernenergie

Verantwoordelijk

* Ministerie van Infrastructuur en Milieu