Noordwest-Veluwe succesvol in het terugdringen van voortijdige schoolverlaters

Gepubliceerd: 16 februari 2016

Noordwest-Veluwe succesvol in het terugdringen van voortijdige schoolverlaters

De Noordwest-Veluwe behoort tot de meest succesvolle regio's in het terugdringen van het aantal jongeren dat voortijdig de schoolbanken verlaat. Van alle regio's in Nederland staat de Noordwest-Veluwe op plaats 3. Het afgelopen jaar daalde het aantal voortijdig schoolverlaters in deze regio met 15 procent. 228 jongeren verlieten het onderwijs in deze regio zonder een diploma. Dat is 1,3% van het totaal aantal jongeren. Dat maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs) gisteren bekend.

Minister Bussemaker geeft de scholen en de ambtenaren een groot compliment voor het feit dat honderden jongeren extra met een diploma van school gaan. Zij hebben er volgens haar voor gezorgd dat de jongeren hierdoor een betere start op de arbeidsmarkt kunnen maken. Willem Krooneman (portefeuillehouder Welzijn, Zorg en Onderwijs in het dagelijks bestuur van Regio Noord-Veluwe) is het hiermee eens. Na het bekend worden van de cijfers zegt hij: "Alle lof voor hen die het werk uitvoeren. Bestuurders strijken vaak met de eer, maar het echte werk gebeurt door de scholen en de consulenten van Leerlingzaken".

Tegelijk blijft de minister erop hameren dat elke jongere die zonder diploma de school verlaat er een teveel blijft. Bussemaker moedigt de scholen en de ambtenaren daarom aan de positieve ontwikkeling voort te zetten, zodat nog meer jongeren een beter toekomstperspectief krijgen.

Samenwerking werpt vruchten af

Leerlingzaken Noord-Veluwe - de organisatie die de Leerplichtwet 1969 en de wet op de Regionale Meld- en Coordinatie functie uitvoert voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde - stelde met de onderwijsinstellingen een gezamenlijk programma van maatregelen op. Doel is vermindering van het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters en een volledige en tijdige melding van verzuim en uitval aan gemeenten. Daarnaast houden de Leerplicht- en RMC-consulenten gedurende het schooljaar spreekuren op VO- en mbo-scholen. Ook voeren zij gesprekken met docenten en met leerlingen die verzuimen. Deze aanpak werpt al meerdere jaren zijn vruchten af.

Resultaten SOMA College en Landstede

Mede dankzij de genoemde samenwerking boekten het SOMA College en Landstede het afgelopen jaar goede resultaten. Bij het SOMA College, mbo-vakopleiding voor de infra, gingen door een stevige verzuimaanpak het afgelopen jaar 33% minder jongeren voortijdig van school; het uitvalpercentage daalde naar 2%. Bij Landstede MBO gingen er 9% minder jongeren voortijdig van school. Het uitvalpercentage daalde naar 3,8%.

De resultaten moedigen Leerlingzaken Noord-Veluwe en de scholen aan om de positieve lijn door te zetten. Iedere jongere verdient immers een kansrijke toekomst.